Badania
Rynek rozwiązań technologicznych podlega szybkim zmianom: wciąż pojawiają się nowe usługi i produkty. Nadążanie za zmianami stanowi coraz większe wyzwanie zarówno dla konsumentów jak i dostawców rozwiązań. Dlatego kontakt z użytkownikami, rozpoznanie sytuacji w jakiej znajduje się rynek oraz zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów jest tak ważne.

PROGRAMY BADAWCZE realizowane przez IDG na zlecenie swoich klientów to narzędzia marketingowe pozwalające realizować różnorodne cele. Sześć gotowych scenariuszy badawczych umożliwia dostosowanie działań to Twoich oczekiwań, celów i potrzeb:
  1. Badanie MarketPulse jest podstawą do stworzenia unikalnej i wartościowej treści oraz wygenerowania bardzo wysokiej jakości leadów. Tematyka badania może być dowolna, nakierowana na wybrane zagadnienie technologiczne, opcjonalnie zawężone do wybranego sektora rynku.
  2. Badanie MarketPulse + jest to badanie MarketPulse poszerzone o publikację materiału w magazynie Computerworld oraz większą liczbę leadów.
  3. Badanie QuickResearch umożliwia przebadanie wybranego segmentu rynku. Jest podstawą wartościowego materiału merytorycznego oraz wysokokwalifikowanych leadów.
  4. Wywiad pogłębiony to możliwość stworzenia unikalnego materiału redakcyjnego w oparciu o wywiady z leaderami rynku, osobami opiniotwórczymi. Materiał powstaje we współpracy z redakcją CEO lub Computeroworld.
  5. Sonda TechPulse – angażujący program zasięgowy pozwalający dotrzeć do tysięcy odbiorców, przykuć ich uwagę i zebrać ciekawe informacje.
  6. Benchmark Tool to badanie rynku pozwalające poznać opinie użytkowników na temat wybranych produktów i usług. Umożliwia dotarcie do tysięcy odbiorców, angażując ich i aktywując ich dalsze działania.

Zaufali nam, między innymi: