Strefa Wiedzy

Skuteczny marketing treści w 10 krokach

Marketing treści to polski odpowiednik popularnego ostatnio angielskiego terminu content marketing. Sprowadza się on do opracowywania rozmaitych materiałów dotyczących produktów lub usług oferowanych przez firmę. Cechą charakterystyczną marketingu treści jest koncentracja na problemach (potencjalnych) klientów, możliwych rozwiązaniach i dostarczanie im wartościowych informacji. Strategia ta jest skuteczna, ponieważ klienci wolą otrzymywać artykuły o problemach i rozwiązaniach biznesowych niż tradycyjny przekaz reklamowy.
LeadFactory, 23.07.2014, godz. 15:33
1. Klient w Marketingu treści jest najważniejszy.

Wiodące firmy nie tylko w przypadku działań marketingowych wychodzą od potrzeb klienta. Niektóre, tak jak Wal-Mart, jedna z największych sieci detalicznych, definiują swoją misje w odniesieniu do potrzeb klientów: „Pomoc ludziom w oszczędzaniu, żeby poprawić ich jakość życia”.

Warto uczyć się od rynkowych liderów i korzystać z doświadczeń innych. Praktyka IDG pokazuje, że najlepsze treści to materiały edukacyjne. Największym zainteresowaniem naszych czytelników od lat cieszą się raporty redakcyjne lub tworzone przez firmy analityczne oraz studia przypadków. Pierwsze z nich pozwalają być na bieżąco z trendami IT, a drugie prezentują rozwiązania realnych problemów biznesowych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Dlatego w pierwszym kroku warto się zastanowić, czego chciałby się dowiedzieć czytelnik (potencjalny klient), jakie problemy są dla niego najistotniejsze i wokół tych zagadnień stworzyć treść. Nadając jej formę raportu, studium przypadku lub spisu najlepszych praktyk, można dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych tematem. Warto dopasować materiały do cyklu sprzedaży tak, żeby mogły towarzyszyć potencjalnym klientom na każdym z etapów, od zidentyfikowania potrzeby do zakupu i udzielenia referencji Twojej firmie.

2. Cel każdego działania marketingowego powinien być precyzyjnie określony.

Przed przystąpieniem do tworzenia materiałów trzeba się zastanowić, jaki jest cel nadrzędny materiałów i jakie są spodziewane rezultaty. Posiłkując się np. modelem AIDA (Attention – Uwaga, Interestest – Zainteresowanie, Desire – Dążenie, Action – Akcja) dobrze jest zaadresować potrzeby towarzyszące potencjalnym klientom od chwili zauważenia produktu lub usługi do momentu zakupu. Przykładowym celem marketingu treści może być dotarcie do tysiąca osób zainteresowanych nowymi rozwiązaniami serwerowymi. Zastanów się, czego czytelnik będzie potrzebował na każdym z tych etapów.

Pamiętaj o słowach kluczowych, tak żeby osoby zainteresowane tematem szybko mogły odnaleźć Twój materiał i w mgnieniu oka ocenić, czy jest on tym, czego szukały. Nawiązując do naszego przykładowego celu możemy stworzyć materiał pt. RISC czy x86, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze wydajnego serwera?

3. Plan jest podstawą każdego sprawnego działania.

W marketingu treści można wyróżnić dwa główne elementy: materiał wiodący, taki jak raport, webinarium, biała księga, nagranie wideo itd., oraz materiał towarzyszący, np. promocja w social media z wykorzystaniem postów na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Google+ czy infografik w serwisie Pinterest.

Ważne jest, żeby razem z materiałem wiodącym stworzyć towarzyszący zestaw treści. Dlatego już na etapie przygotowania głównego elementu kampanii warto zaplanować i stworzyć elementy uzupełniające oraz starannie dobrać media do promocji, żeby rezultatem końcowym była spójna całość, która przełoży się na szybkie osiągnięcie celu.

4. Odpowiednie zilustrowanie problemu zwiększa skuteczność materiałów.

Ze względu na sposób przyswajania informacji ludzie dzielą się na: wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Ponieważ tych pierwszych jest najwięcej, warto poświęcić czas na trafne zilustrowanie zagadnienia. Jeśli masz wątpliwości co do istotności tego elementu, zastanów się, czy zdążyło Ci się kiedyś ominąć komiks z przygodą Dilberta w gazecie, którą przeglądałeś?

Dodatkowo o tym, jak ważny jest to element kampanii, świadczy duża popularność infografik i nagrań wideo oraz sukces serwisów publikujących infografiki.

5. Informacje o produkcie lub usłudze należy zamieszczać w sposób subtelny.

W marketingu treści akcent powinien paść na interesujące zagadnienie i rozwiązanie problemu czytelnika, a nie na produkt czy usługę. Czas na broszury produktowe znajdzie się na kolejnych etapach cyklu sprzedaży, przede wszystkim warto skoncentrować się na przykładach mogących zainteresować potencjalnego klienta. Doświadczenie IDG w zakresie promocji materiałów typu white paper i e-seminariów pokazuje, że treści stworzone wokół problemów i ich rozwiązań, a nie produktów cieszą się znacznie większym zainteresowaniem.

6. Należy pamiętać o Call to Action, czyli zachęcie do działania.

Każdy materiał przygotowywany w dziale marketingu powinien mieć call to action. Zachęta do działania nie musi oznaczać dołączania wizytówki handlowca do każdej broszury, ale

powinna informować, co warto zrobić w kolejnym kroku. Dobrą praktyką jest tworzenie scenariuszy i materiałów, które pomogą potencjalnym klientom na wszystkich etapach cyklu sprzedaży, np. zgodnie ze wspomnianym już wcześniej modelem AIDA.

7. W miarę możliwości warto zachęcać do interakcji.

Oprócz tworzenia interesujących materiałów w marketingu treści warto poświęcić czas na zapraszanie odbiorców do zadawania pytań dotyczących prezentowanego zagadnienia. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników i odnoszenie się do komentarzy pozwoli zwiększyć skuteczność przygotowanych materiałów.

8. Komunikację warto budować wokół interesującego zagadnienia.

Dobrze jest skoncentrować się na historii istniejącego klienta i konkretnym problemie, który udało się rozwiązać. Codziennie zalewani jesteśmy materiałami marketingowymi. Dlatego warto pamiętać o tytule bestsellerowej książki Jack Trouta „Wyróżnij się albo zgiń” i starać się delikatnie prowokować czytelników, aby przykuć ich uwagę. Uwaga: aby prowokacja nie okazała się strzałem do własnej bramki, powinna być dostosowana do grupy docelowej.

9. Marketing treści jest inwestycją.

Marketing treści to zintegrowane podejście, które powinno prowadzić do stworzenia spójnych materiałów odpowiednich do każdego etapu w procesie sprzedaży i pomóc potencjalnemu klientowi wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie. Dlatego każda kolejna minuta spędzona nad przygotowaniem treści powinna zaprocentować zwiększoną skutecznością. Warto zainwestować czas w stworzenie interesujących materiałów i przeanalizować rezultaty, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość.

10. Mnogość formatów działa na korzyść marketingu treści.

Podstawą marketingu treści może być tekst, ale warto pamiętać także o wideo czy prezentacji. Niektórzy marketingowcy stosują zasadę pięciu sposobów użycia, czyli po e-seminarium, tworzą whitepaper, zamieszczają post w blogu, przygotowują infografikę i prezentację PPT, a następnie wszystkie materiały łączą hiperlinkami. Każdy z nich przedstawia nieco inny punkt widzenia na to samo zagadnienie, a razem zwiększają zasięg i skuteczność marketingu treści.
Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.