Strefa Wiedzy

Badanie IDG Mobile Survey 2014

IDG Mobile Survey 2014 to najnowsze badanie IDG dotyczące aktualnych trendów w korzystaniu ze sprzętu mobilnego na rynku Polskim. W jaki sposób Polacy korzystają ze smartfonów i tabletów? Jak chętnie kupują za pośrednictwem urządzeń przenośnych? Co czytają najchętniej i kiedy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym raporcie.
Jakub Kuchnio, 12.09.2014, godz. 14:24
IDG Mobile Survey 2014 to 65 pytań skierowanych do ponad 1700 respondentów, użytkowników stron internetowych wchodzących w skład grupy IDG (CIO CXO Poland Online, Computerworld Polska Online, Internet Standard Poland Online oraz PC World Komputer Poland Online). Badanie zostało w całości przeprowadzone w czerwcu 2014. Teraz, do Państwa dyspozycji oddajemy opracowane wyniki wszystkich ankiet.Metodyka

Metoda

Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy

Technika

CAWI (ankieta interetowa)

Definicja próby

Użytkownicy stron internetowych: CIO CXO Poland Online, Computerworld Polska Online, Internet Standard Poland Online, PC World Komputer Poland Online

Wielkość próby

N=1775

Długość ankiety

65 pytań

Termin realizacji

Czerwiec 2014

Smartfony

1. Zdecydowana większość osób badanych posiada smartfona (82% wszystkich respondentów). Najwięcej użytkowników smartfona (88 - 91%) znajduje się w młodszych grupach wiekowych, w grupach najstarszych – 55 lat i więcej poziom użytkownictwa jest nieco niższy, choć wciąż korzystanie z urządzenia jest dość powszechne (57 - 72%).

2. Większość osób, które posiadają smartfona ogląda na nim różne materiały wideo. Badani w największym stopniu oglądają treści umieszczane na YouTube (ponad 90%). W mniejszym stopniu (45%) respondenci oglądają filmy i programy TV, a także materiały szkoleniowe, treningowe (32%).

Czy posiada Pan/Pani smartfona?Kliknij, aby powiększyćCzy posiada Pan/Pani smartfona?

3. Smartfon nie jest jednak dominującym urządzeniem, na którym ogląda się materiały wideo dla większości badanych taką rolę pełni wciąż TV / telewizor (54%). Także laptop i komputer stacjonarny jest w znacznym stopniu wykorzystywany do oglądania materiałów wideo (35%).

4. 70% respondentów korzysta na smartfonie z social media. Dominującym portalem jest Facebook, do którego dostęp ze smartfona deklaruje 87% osób (spośród tych, które w ogóle wykorzystują smartfona do uczestnictwa w social media). Prawie połowa z tej grupy badanych korzysta także przez smartfona z Google Plus.

5. Jednakże dla 64% badanych smartfon nie jest głównym urządzeniem do kontaktu z social media dominującą rolę pełni wciąż laptop lub komputer stacjonarny. Korzystanie głównie lub wyłącznie ze smartfona przy wchodzeniu na portale społecznościowe deklaruje około ¼ osób badanych. Interesująca i intuicyjna zależność dotyczy wieku - im młodszy respondent, tym częściej wybiera smartfona jako główne narzędzie do kontaktu z social media.

6. Dla większości badanych (56%) optymalna dzienna długość korzystania ze smartfona to czas do 2 godzin. 1/5 badanych używa smartfona między 2 a 4 godziny, niemal tyle samo nawet więcej niż 4 godziny dziennie.

7. Smartfon zastąpił gazety i magazyny drukowane prawie połowie osób korzystających z tego urządzenia. Niemal ¼ badanych deklaruje, że od kiedy zaczęli używać smartfona, nie korzystają już z laptopa.

8. Nieco ponad połowa badanych (51%) dokonuje zakupów przy użyciu smartfona. Osoby, które tego nie robią, najczęściej mają pewne obawy dotyczące kwestii bezpieczeństwa takich zakupów (50%). Barierę dla nich stanowią także utrudnienia na stronie (np. trudna / skomplikowana nawigacja) oraz problemy dotyczące kwestii poufności danych osobowych. Z kolei badani, którzy korzystają ze smartfona do robienia zakupów, najczęściej wydają na nie niewielkie kwoty (54% mniej niż 35 euro, 28% do 69 euro). Zakupy smartfonem w największym stopniu robią osoby młode i w średnim wieku (25 - 54 lata).

Czy ogląda Pan/Pani materiały wideo na smartfonie?Kliknij, aby powiększyćCzy ogląda Pan/Pani materiały wideo na smartfonie?

9. 53% badanych korzysta ze smartfona w celach biznesowych, mimo, że dla zdecydowanej większości z nich (70%) jest to urządzenie prywatne (nie kupione przez pracodawcę). Aktywności podejmowane na smartfonie to głównie: porównywanie produktów i cen, odwiedzanie stron sklepów, a także czytanie o produktach (Whitepapers, case studies, artykuły, fora internetowe).

10. Zdecydowana większość badanych (76%) korzysta ze smartfona w celach biznesowych wieczorem, ewentualnie w biurze w godzinach pracy (68%). Ponad 1/3 badanych wykonuje tego typu aktywności w weekendy a także w pordróży / drodze do pracy.

11. Powszechne jest wśród badanych zjawisko poszukiwania produktów i usług na smartfonie a potem zakupienie ich w sklepie lub sklepie internetowym (na laptopie lub komputerze stacjonarnym).

Ile czasu poświęca Pan/Pani przeciętnie każdego dnia na korzystanie ze smartfona i tabletu?Kliknij, aby powiększyćIle czasu poświęca Pan/Pani przeciętnie każdego dnia na korzystanie ze smartfona i tabletu?

12. Spośród tych badanych, którzy wykorzystują smartfona do poszukiwania produktów i usług biznesowych, 66% dokonuje zakupów z obszary IT. Są to najczęściej akcesoria komputerowe i oprogramowanie. Najwyższa kwota w ciągu ostatnich 6 miesięcy wydana na IT (zakupy smartfonem) dla 72% badanych wyniosła do 350 euro.

Tablety

1. Z tabletu korzysta niecała połowa badanych. Najrzadziej z tabletu korzystają badani z najmłodszej i najstarszej grupy (18 - 24 lata 34%, 65+ lat 38%). Zdecydowana większość użytkowników tabletów ogląda na nich materiały wideo (73%). Podobnie, jak w przypadku smartfona najczęściej respondenci oglądają na tabletach materiały zamieszczane na YouTube oraz filmy i programy TV.

2. 68% użytkowników tabletów korzysta na nich z dostępu do social media. Wśród portali społecznościowych obecność respondentów koncentruje się wokół Facebook’a (89%) oraz Google Plus (57%).

3. Większość badanych korzystających z tabletu zrezygnowała z czytania tradycyjnych gazet i magazynów (odpowiednio 60% i 57%). Około 1/3 badanych deklaruje zastąpienie laptopa przez tablet.

Czy korzystając ze smartfona używa Pan / Pani jednocześnie innych urządzeń lub ekranów?Kliknij, aby powiększyćCzy korzystając ze smartfona używa Pan / Pani jednocześnie innych urządzeń lub ekranów?

4. 58% posiadaczy tabletu wykorzystuje go do robienia zakupów. Kwoty, na jakie badani robią zakupy tabletem to najczęściej mniej niż 35 euro (39% badanych) oraz między 35 a 69 euro (32%). Badani niekupujący przy użyciu tabletu obawiają się najczęściej o bezpieczeństwo takich aktywności oraz poufność swoich danych osobowych. 1/3 osób nie robi zakupów z uwagi na utrudnienia w poruszaniu się po stronie sklepu internetowego.

5. Około 1/3 osób badanych wykorzystuje tablet do celów biznesowych, mimo, że tylko 24% z nich dostało go od pracodawcy. Badani najczęściej porównują produkty i ceny, odwiedzają strony sprzedawców, czytają studia przypadków, Whitepapers czy fora internetowe.

6. Bardzo powszechna jest sytuacja, w której znalezione na tablecie produkty czy usługi są potem kupowane w sklepie (73%) lub sklepie internetowym (86%). 45% badanych wykorzystujących tablet do aktywności biznesowych, dokonuje za jego pośrednictwem zakupów z obszaru IT. Najczęściej kupowane są: akcesoria komputerowe, oprogramowanie, drukarki i tusze, usługi IT. Większość badanych kupujących produkty i usługi IT przy wykorzystaniu tabletu, nie wydaje na nie więcej niż 350 euro (64% osób).

Zakupy na tablecie - rodzaj produktów i wysokość wydatkówKliknij, aby powiększyćZakupy na tablecie - rodzaj produktów i wysokość wydatków

Powyżej zaprezentowane zostały jedynie najważniejsze wnioski z badania IDG Mobile Survey 2014. Zainteresowanych zapoznaniem się z pełną wersją raportu, zapraszamy do kontaktu z Danielem Rosiczką. Publikacja w pełnej, cyfrowej, wersji zostanie do Państwa przesłana bezpłatnie.
Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.