Strefa Wiedzy

Content marketing w Polsce: badanie IDG Content Marketing Survey

Kampanie Content Marketingowe na dobre zagościły na naszym rynku. Czy jednak firmy często po nie sięgają? Z jakimi efektami? Na te i inne pytania odpowiada badanie IDG Content Marketing Survey.
Krzysztof Lech, 24.04.2015, godz. 11:35
Content marketing (czyli tzw. marketing treści) to sposób komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami umożliwiający zbudowanie z nimi trwałej relacji, która powinna przełożyć się na lojalność oraz zaufanie do firmy, a więc w konsekwencji stałe korzystanie z jej oferty. Tego celu nie osiągnie się jednak za pośrednictwem zwykłych technik sprzedaży, lecz poprzez zaangażowanie wszystkich dostępnych środków w celu dostarczenia docelowej grupie klientów naprawdę rzetelnych, przydatnych i wartościowych treści.

Na szczęście Internet oferuje obecnie całą gamę form przekazu, za pośrednictwem których firmy mogą dotrzeć do znudzonego zwykłymi reklamami klienta i zainteresować go pożądanymi przez niego treściami. Jeżeli dołożą do tego odpowiednią strategię i plan, które pozwolą wykorzystać im ich mocne strony zapewniając jednocześnie przewagę nad konkurencyjną, szansa na osiągnięcie sukcesu może znacząco wzrosnąć. Dobrze zastosowany Content marketing docelowo powinien prowadzić do odniesienia korzyści przez obie strony: firmę, która sprzeda usługę/towar oraz klienta, który zapłaci za to, czego naprawdę potrzebuje.

Content marketing w Polsce

Czy firmy często sięgają po Content marketing? Jak sprawdza się on w praktyce i czy coś przeszkadza w jego realizacji? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziemy w raporcie z badania IDG Content Marketing Survey, które przeprowadzone zostało w lutym 2015 roku.

W ankiecie on-line umieszczonej na stronie LeadFactory.pl wzięło udział 107 respondentów. Zdecydowana większość z nich pracowała w firmach zatrudniających 11-50 osób (32%), zaś najbardziej reprezentowaną branżą była branża IT (44%). Zebrane odpowiedzi prowadzą do wielu wniosków, które pozwalają na zobrazowanie, jak marketing treści funkcjonuje na naszym rodzimym rynku.

Pobierz raport zawierający pełne wyniki badania.

1. Wiele firm sięga po Content marketing

Z badania wynika, że aż 76% badanych firm realizuje kampanie content marketingowe. Co istotne, aż 24% z nich przyznaje, że posiada dedykowaną strategię. Zaledwie 7% sięga po to narzędzie przy okazji prowadzenia innych kampanii.

Dodatkowo dowiadujemy się, że wielkość firmy nie ma znaczącego wpływu na zakres i sposób realizacji kampanii content marketingowych.

2. Zwiększenie sprzedaży oraz działania wizerunkowe najbardziej pożądane

Działania content marketingowe mogą być ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu. Okazuje się jednak, że badane firmy podchodzą do tego narzędzia znacznie szerzej starając się je wykorzystać do zrealizowania kilku zamierzeń.

Najbardziej pożądany cel kampanii content marketingowych to zwiększenie sprzedaży (54%), które tylko nieznacznie wyprzedziło budowanie znajomości marki (52%). Nieco mniej popularne były trzy kolejne cele: generowanie ruchu na stronie (44%), edukacja rynku (44%), lead generation (43%).

3. Content marketing jest skuteczny

Wykorzystywanie kampanii content marketingowych oczywiście nie daje 100 procentowej gwarancji osiągnięcia zakładanego celu. Jej efektywność ściśle związana jest jednak ze stosowaniem odpowiedniej strategii, co potwierdziły odpowiedzi respondentów. Wśród osób, których firmy stosują strategię działania CM aż 88% przyznało bowiem, że są one skuteczne lub bardzo skuteczne. Wśród osób, których firmy nie posiadają strategii, odsetek ten wynosi znacznie mniej, 55%.

Ogólnie aż 66% respondentów przyznało, że działania CM pozwoliły osiągnąć ich firmie zamierzony cel. Przechodząc do konkretów, dobrze to widać na przykładzie najbardziej pożądanego celu kampanii, którym jest zwiększenie sprzedaży.

Ocena skuteczności działań content marketingu przy zwiększeniu sprzedażyKliknij, aby powiększyćOcena skuteczności działań content marketingu przy zwiększeniu sprzedaży

4. Firmy intensywnie wspierają kampanie

Z badania wynika, że 71% firm realizując kampanie content marketingowe prowadzi dosyć intensywne działania w celu osiągnięcia zamierzonego efektu publikując więcej niż jeden materiał w miesiącu. 38% z nich robi to przynajmniej raz w tygodniu, zaś najpopularniejsza częstotliwość publikacji to „kilka razy w miesiącu” (33%).

5. Content marketing króluje w Social Media

Jak już wspomnieliśmy, Internet oferuje obecnie całą gamę form przekazu. Firmy mogą sięgać np. po media społecznościowe, materiały wideo, blogi, czy ankiety. Która forma jest jednak najbardziej skuteczna?

Okazuje się, że na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się promowanie treści za pośrednictwem portali społecznościowych (najczęściej Facebooka), z którego korzysta aż 51% respondentów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też artykuły prasowe (PR) i case study.

Najczęściej wykorzystywane narzędzia w content marketinguKliknij, aby powiększyćNajczęściej wykorzystywane narzędzia w content marketingu

Co interesujące, tak dobrze oceniane materiały wideo nie są zbyt popularnym narzędziem w kampaniach content marketingowych. Zdecydowanie najgorzej wypadają tutaj jednak takie formy przekazu jak podcast, gry i wersje demonstracyjne produktów.

6. Najpopularniejszy wskaźnik efektywności – ruch na stronie

Praktyczne zastosowanie marketingu treści można sprawdzić na wiele sposobów. Wśród respondentów najpopularniejszym narzędziem pozwalającym na zmierzenie wskaźnika efektywności było mierzenie ruchu na stronie. Wśród czterech wiodących wskaźników aż trzy związane są z procesem generowania leadów (w tym dwa bezpośrednio leadów dotyczą).

Wskaźniki pozwalające na ocenę efektywności content marketinguKliknij, aby powiększyćWskaźniki pozwalające na ocenę efektywności content marketingu

Dowiadujemy się też, że zdaniem respondentów na efektywność działań content marketingowych wpływają przede wszystkim następujące elementy: dotarcie do odbiorców (49%), zaangażowanie użytkownika (43%) i przekazywanie treści (42%).

7. Brak czasu główna przeszkodą

Odnosząc się do problemów utrudniających, bądź uniemożliwiających wręcz realizowanie content marketingu respondenci zwrócili uwagę przede wszystkim na dwie przeszkody: brak czasu i brak budżetu. Nieco mniej „punktów” przyznali przeszkodom związanym z mierzeniem efektywności publikowanych materiałów oraz obawom związanym z praktycznymi korzyściami płynącymi z content marketingu.

Podsumowując, dominują tutaj dwie szerzej pojęte przeszkody: brak materiałów (czas, ludzie pieniądze) i niepewność co do efektów działań (mierzalność, przełożenie na sprzedaż).

8. Firmy często korzystają z outosourcingu

26% respondentów przyznało, że nie zleca żadnych działań na zewnątrz. Oznacza to, że blisko trzy czwarte korzysta z outosourcingu przy realizacji programów content marketingowych.

9. Budżety rosną

O ile, jak już wspomnieliśmy, brak budżetu jest jedną z głównych przeszkód w realizacji działań content marketingowych, o tyle wg respondentów środki na to przeznaczane w stosunku do lat poprzednich wzrosły.

Budżet na content marketing w stosunku do poprzednich latKliknij, aby powiększyćBudżet na content marketing w stosunku do poprzednich lat

Szczególnie widać to na przykładzie firm posiadających strategię CM, wśród których aż 60% podniosło budżet na działania CM w stosunku do ubiegłego roku.

Podsumowanie

Badanie IDG Content Marketing Survey potwierdza, że Content marketing to efektywne narzędzie. Jego złożoność powoduje jednak, że skuteczne skorzystanie z tego sposobu dotarcia do klienta wymaga zaangażowania sporych środków. Firmy dostrzegają jednak potencjał drzemiący w marketingu treści i z pewnością będą coraz częściej głębiej angażowały się w takie kampanie wykorzystując do tego odpowiednią strategię i plan.
Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.